Spoeddienst

085-0189444

Voor tandheelkundige hulp buiten de reguliere praktijkuren bestaat er in Gouda een spoedgevallendienst.

Deze spoedgevallendienst werkt 's avonds en in het weekend, en op de algemeen erkende feestdagen en is bedoeld voor hulpverlening bij noodgevallen, zoals zeer ernstige pijnklachten, een ongeval of een nabloeding.

Meer informatie over Dental365 is te vinden op www.dental365.nl/spoed-tandarts/gouda/

  • Zeer ernstige pijnklachten
  • Een ongeval
  • Nabloeding